w

Talcott Parsons – Struktura społeczna, a osobowość

Powyższa książka stanowi kompilację esejów Talcotta Parsonsa, które napisane zostały na przestrzeni lat 1952-1963. Autor podejmuje w nich próbę syntezy metody psychoanalitycznej z własną teorią funkcjonalno-strukturalistyczną, m.in. przez pryzmat powiązań superego z paradygmatem systemów społecznych, relacji problemu tabu ze strukturą społeczną oraz socjalizacją pierwotną, determinizmu rozwoju osobowości przez system społeczny, a także refleksji nad znaczeniem dorobku naukowego Zygmunta Freuda dla nauk społecznych, a w szczególności syntezy psychologii oraz socjologii.   źródło opisu: Opis autorski źródło okładki: okładka autorska

Wydawnictwo:
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
tytuł oryginału:
Social Structure and Personality

data wydania:
1969 (data przybliżona)

liczba stron:
454

słowa kluczowe:
Parsons , System społeczny , Funkcjonalizm , Strukturalizm , Socjologia , Psychoanaliza , Freud , Socjalizacja , Tabu

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski