w

– Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje

Analizy i interpretacje jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym przede wszystkim dla studentów polonistyki, polonistów i miłośników dawnej polszczyzny. Przedmiotem analiz jest język kilkunastu zabytków staropolskich, reprezentujących różne gatunki wypowiedzi, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i historycznego.

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8323500924

liczba stron:
346

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski