Językoznawstwo

Tomasz Bilczewski – Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia

Antologia ta jest pierwszym w Polsce, autorskim wyborem prac poświęconych rozwojowi literackich badań porównawczych od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej. Zamieszczone tutaj teksty publikowane są w języku polskim po raz pierwszy lub pojawiają się w nowym polskim przekładzie; reprezentują różne style myślenia o tradycji, kondycji i przyszłości badań porównawczych.

Tom otwiera wybór esejów poświęconych teorii porównania i filozoficznym kontekstom tej kategorii. Kolejne części antologii porządkują panoramę najnowszej refleksji komparatystycznej, odwołując się do historii i instytucjonalnych tradycji dyscypliny: znajdziemy tutaj, między innymi, przekłady dwóch najważniejszych amerykańskich raportów ostatnich dekad przygotowanych przez zespoły Charlesa Bernheimera, 1993, oraz Hauna Saussy’ego, 2006. Pozostałe rozdziały sytuują literaturoznawstwo porównawcze wobec wyzwań epoki globalizacji, przedstawiają ich związki z krytyką feministyczną, studiami postkolonialnymi oraz najnowszą translatologią.

Teksty zamieszczone w tej antologii poprzedzone zostały obszernym wstępem, w którym każdy z nich komentowany jest w kontekście najważniejszych przemian komparatystyki minionych sześćdziesięciu lat.   źródło opisu: www.wuj.pl źródło okładki: http://www.wuj.pl/produkt_gl/1416.jpg

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-233-2841-4

liczba stron:
640

słowa kluczowe:
językoznastwo , literaturoznastwo , teoria literatury

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski