w

Tomasz Olchanowski – Psychologia pychy. Drogi ku Jaźni

Autor przedstawia temat pychy w interdyscyplinarny, nowatorski sposób. Ukazuje aspekty psychologiczne i filozoficzne pychy, jej obrazy w literaturze (m.in. postać Fausta), w procesie terapii, w snach. Prezentuje poglądy Freuda, Junga, Maya, Szondiego, Nietzschego, Hegla, Schopenhauera, Grofa, Wilbera i in. Autor wiąże zagadnienie pychy z zasadą Erosa, procesem odrodzenia przez śmierć, sposobem doświadczania siebie, misterium procesu twórczego; uwzględnia relację między patologią a transcendencją.

Spis treści
Rozdział I: Patologia i transcendencja
1. Ego, nieświadomość, natura i los
2. Proces narodzin, śmierć i odrodzenie
3. Świadomość centaura
4. Wtajemniczenie misteryjne
5. Powołanie i interpretacja

Rozdział II: Ciało i rzeczywistość
1. Stan ego a stan medytacyjny
2. Brzuch potwora
3. Biosynteza

Rozdział III: Duch życia
1. Bóg miłości
2. Głowa i serce
3. Eros i Faust

Rozdział IV: Misterium twórczości
1. Tajemnica procesu twórczego
2. Dajmonion i chaos
3. Wgląd i satori
4. Pierwiastek apoliński i dionizyjski
5. Naturalne źródła twórczości
6. Wezwanie bohatera

Rozdział V: Droga ku Rzeczywistemu
1. Mechanizmy magiczne w psychice
2. Dynamiczny obraz Rzeczywistego
Zakończenie: Doświadczenie siebie
Bibliografia
Nota o Autorze   źródło opisu: Eneteia, 2003

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
83-85713-35-2

liczba stron:
208

słowa kluczowe:
psychologia , filozofia , pycha , sny , interpretacje

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski