w

Tomasz R. Aleksandrowicz – Analiza informacji. Teoria i praktyka

Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza to sposób i narzędzie, które pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej rzeczywistości. Książka, jako jedyna w Polsce pełna monografia dotycząca analizy informacji, skierowana jest do:

– pracowników administracji publicznej,
– pracowników sektora prywatnego,
– pracowników firm konsultingowych i doradczych,
– pracowników pionów analitycznych korporacji,
– dziennikarzy,
– osób naukowo zajmujących się analizą informacji i metodologią procesów informacyjnych,
– studentów i słuchaczy studiów licencjackich i magisterskich,
– studentów i słuchaczy szkół wojskowych i policyjnych,
– funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników służb specjalnych i o charakterze policyjnym.

Prof. dr hab. Stanisław Mocek:

(…) to unikalny materiał na rynku wydawniczym i ważna pozycja z racji nie tylko teoretycznych rozważań nad zjawiskiem nowym i perspektywicznym, ale także z uwagi na ilościowe i jakościowe badania w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w upowszechnienie i wykorzystanie problematyki analizy informacji do badań nad wieloma sferami życia publicznego.

Prof. nzw. dr hab. Sławomir Zalewski:

Publikację można ocenić jako z jednej strony próbę usystematyzowania wiedzy o wybranych zagadnieniach analizy informacji, z drugiej zaś jest to użyteczne kompendium wiedzy dla praktyków – analityków informacji zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kierujących zespołami analitycznymi. Walory książki są zatem dostrzegane w ujęciu poznawczym oraz utylitarnym.   źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/bezpieczenstwo/42/a…(?) źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/bezpieczenstwo/42/a…»

Wydawnictwo:
Difin
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788376416496

liczba stron:
228

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski