Językoznawstwo

Wacław Walecki – W poszukiwaniu straconego dzieła

Studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne.
Ktoś tropiący efektowne skojarzenia mógłby powiedzieć, że poszukiwania tytułowego straconego dzieła, straconych dzieł, zamknięte są w tej książce paralelą dziesięciu wieków ? od stulecia XI do XXI; że studium pierwsze i przedostatnie łączy to, iż omawiane w nich teksty mają w jakimś sensie charakter sakralny albo parasakralny i zarazem literacki; że są spięte symbolicznym mostem pomiędzy Kościołem wschodnim i zachodnim i że każdy z nich mówi o Autorze-Słowianinie będącym duchownym (w drugim wypadku z pewnością, w pierwszym zapewne). Że z kolei dwa studia środkowe dotyczą twórców wybitnych w pewnych zakresach, a przy pewnym rozumieniu roli, jaką odegrali ? każdy we własnej epoce ? najwybitniejszych, choć zarazem obok każdego z nich stoją inni prawdziwi artyści słowa artystycznego: obok Reja Kochanowski, Sęp Szarzyński, Skarga, obok Mickiewicza Słowacki, Norwid, Krasiński.

Dlatego autor tych studiów pragnie potwierdzić prawdę oczywistą: dobór tematyki rozpraw narzucony został wyłącznie jego zainteresowaniami merytorycznymi zagadnieniami naukowymi, których dotyczą. Starał się w nich dorzucić coś nowego, spojrzeć na niektóre teksty od innej strony, trudno bowiem przekonywać, że na temat Reja czy Mickiewicza jeszcze w ogóle nie pisano, ale wolno sądzić, że nie naświetlano tych kwestii w taki, zdaje się, nowy sposób?
Czy możliwe jest wydanie tekstu niezachowanego? – Patrz o Reju.
Jak rozwikłać wątpliwości dotyczące Historii przyszłości Mickiewicza – dalej nie wiadomo.
Co znaczy tekst wydawniczo niespełniony? – Czytaj o Tryptyku rzymskim   źródło opisu: Księgarnia Akademicka, 2011 źródło okładki: http://www.akademicka.pl/

Wydawnictwo:
Księgarnia Akademicka
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788376380773

liczba stron:
334

słowa kluczowe:
Edytorstwo ,

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski