w

Wiesław Wacławczyk – Idea wolności słowa Johna Miltona

Przedmiotem rozważań w prezentowanej tu książce są poglądy Johna Miltona na temat swobody wypowiedzi, wyrażone głównie w traktacie “Areopagitica” (1644), jednak dające o sobie znać również w innych tekstach pisarza. Autor niniejszej publikacji koncentruje uwagę na czterech argumentach, jakie Milton wysuwa przeciwko cenzurze. Pierwszy z nich głosi, że licencjonowanie druku jest niezgodne z duchem i historią kultury Zachodu; zgodnie z drugim, utrudnia ono dążenie do prawdy; w trzecim dostrzega się w cenzurze przeszkodę w nauczaniu, wreszcie w czwartym wskazuje się na brak skuteczności (przynajmniej na dłuższą metę) jakichkolwiek zabiegów cenzorskich. W książce zwraca się uwagę na różne aspekty myśli angielskiego pisarza, zawierającej zarówno idee liberalne, jak i wątki konserwatywne. Książka jest na polskim rynku pierwszym opracowaniem poświęconym Miltonowskiej koncepcji swobody wypowiedzi.   źródło opisu: okładka źródło okładki: http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73215_Idea_wolno…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-231-2243-2

liczba stron:
265

słowa kluczowe:
wolność , cenzura

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski