w

Wiesław Wojciech Szczęsny – Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki

Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie “pedagogiki resocjalizacji” do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie “aneksu” wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.   źródło opisu: http://www.wydawnictwozak.com.pl/ źródło okładki: http://www.wydawnictwozak.com.pl/

Wydawnictwo:
Żak
data wydania:
8 marca 2012

ISBN:
9788389501073

liczba stron:
246

słowa kluczowe:
resocjalizacja , patologia społeczna , profilaktyka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski