Językoznawstwo

Wiesław Wydra – Żywot Pana Jezu Krysta

„Żywot Pana Jezu Krysta” jest jedyną zachowaną w całości średniowieczną polską narracją apokryficzną, obejmującą całe życie Chrystusa i Maryi, od Zwiastowania po Wniebowstąpienie i Wniebowzięcie. Jest arcydziełem prozy polskiej. Tekst ten przez stulecia cieszył się niezwykłą poczytnością w całej Rzeczypospolitej, o czym świadczą liczne jego wydania w języku polskim i litewskim ukazujące się aż po wiek XX.

Książka zawiera reprodukcję i edycję w transkrypcji dzieła Baltazara Opeca, które – ozdobione drzeworytami norymberskich artystów z kręgu Albrechta Dürera – w 1522 r. wydrukował w Krakowie Hieronim Wietor.

Od lektury „Żywota Pana Jezu Krysta” każdy mediewista winien zacząć poznawanie średniowiecza, ponieważ w znakomitym skrócie skupia on w sobie całą popularną ówcześnie religijną wizję świata i egzystencji człowieka. Każdy też historyk literatury i kultury staropolskiej powinien tę książkę przeczytać, gdyż przez kilka wieków władała religijną wyobraźnią Polaków.

Niniejsza publikacja jest pierwszą krytyczną edycją dzieła Baltazara Opeca z podaniem odmianek tekstowych dwóch następnych jego wydań: Floriana Unglera i Jana Sandeckiego (nakładem Jana Hallera) z 1522 r. i Hieronima Wietora z 1538 r.   źródło opisu: http://www.press.amu.edu.pl/pl/nowoci/item/3064-ba…(?) źródło okładki: http://www.press.amu.edu.pl/pl/nowoci/item/3064-ba…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
2014 (data przybliżona)

ISBN:
9788323227885

liczba stron:
772

słowa kluczowe:
apokryf , XVI wiek , edycja krytyczna

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski

Wpis wyświetlony 5431 razy od 05.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.