w

Windy Dryden – Jak pokonać wstyd

Czego się wstydzimy? Co tkwi u podłoża odczuwania wstydu? Czy wstyd ma pozytywne aspekty? Czy jest jakaś opcja alternatywna dla wstydu? Jak pokonać wstyd sytuacyjny? Jak pokonać wysoką skłonność do wstydu?

Sam fakt, że emocję odczuwamy jako bolesną, nie jest dobrym wyznacznikiem tego, czy jest ona zdrowa, czy nie. Lepszy wskaźnik stanowią leżące u jej podłoża przekonania. Zdrowe emocje negatywne wyrastają z przekonań racjonalnych, natomiast niezdrowe – z irracjonalnych. Autor systematycznie wyjaśnia zagadkę wstydu oraz ukazuje jak można wyjść z pułapki życiowych ograniczeń, które wstyd może człowiekowi narzucać.

„Lu­dzie wsty­dzą­cy się swoich agre­sy­wnych myś­li są bar­dziej skłon­ni są­dzić, że za­cho­wa­ją się zgo­dnie z ni­mi, niż lu­dzie, któ­rzy za­miast wsty­du z po­wo­du ta­kich myś­li do­świad­cza­ją np. roz­cza­ro­wa­nia.”

„Kie­dy do­świad­cza­my uczu­cia wsty­du, czu­je­my na so­bie oce­nia­ją­ce spo­jrze­nia in­nych lu­dzi i prag­nie­my uciec przed ich wzro­kiem. «Zmniej­sza­nie» swe­go ja jest jed­nym ze spo­so­bów ta­kiej ucie­czki.”   źródło opisu: Wydawnictwo JK 2008 źródło okładki: http://wydawnictwofeeria.pl/pl/ksiazka/jak-pokonac-wstyd

Wydawnictwo:
Wydawnictwo JK
tytuł oryginału:
Overcoming Shame

data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
9788372291882

liczba stron:
142

słowa kluczowe:
psychologia , wstyd , windy , dryden ,

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski