w

Włodzimierz Lenin – Co robić?

Jedna z najważniejszych wczesnych prac W.I. Lenina. Autor nakreśla w niej przyszłą działalność ruchu rewolucyjnego i stanowczo zrywa z oportunizmem, który demaskuje. Pisze również o ogromnej roli propagandy w kształtowaniu świadomości mas oraz nawołuje do rutynowej, opartej o warunki społeczno-ekonomiczne oraz rewolucyjną teorię pracy na rzecz utworzenia fundamentów ku temu, by partia socjaldemokratyczna zaistniała nie tylko na papierze, ale również i w rzeczywistości.   źródło opisu: Opis własny

Wydawnictwo:
Książka i Wiedza
tytuł oryginału:
Что делать?

data wydania:
1951 (data przybliżona)

liczba stron:
223

słowa kluczowe:
lenin , marksizm-leninizm , socjalizm , komunizm , rewolucja , rosja

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski