w

Włodzimierz Odojewski – Notatnik półprywatny

Jest to wybór pism krytycznych Autora, poświęconych różnym dziedzinom i aspektom szeroko rozumianej kultury. Składają sie nań zarówno teksty prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu filmu, teatru, malarstwa czy literatury, jak i prace o charakterze przekrojowym. Odsłaniają one m.in. mechanizmy i procesy towarzyszące kreowaniu i funkcjonowaniu kultury w życiu społeczności. Tom niniejszy stanowi kontynuację opublikowanego w 1994 r. Raptularza krytycznego – głównie ze względu na podobieństwo stawianego przed nim celu oraz kryteriów determinujących charakter jego kompozycji. Rozległy zasób podejmowanych zagadnień, wartość poznawcza oraz ciekawe i różnorodne formy dyskursów – czynią lekturę Notatnika półprywatnego nader interesującą i pożyteczną.   źródło opisu: nota wydawcy źródło okładki: wydawca

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
data wydania:
1996 (data przybliżona)

ISBN:
83-227-0827-0

liczba stron:
172

słowa kluczowe:
film , teatr , malarstwo , literatura

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski