w

Wojciech Muszyński – “Cudne manowce?” : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie

Za największy walor tego zbioru uważam to, że poszerza on naszą wiedzę o socjologii i antropologii codzienności. Dziś bowiem nie wystarczy już wiedza o zachowaniach wielkich struktur społecznych: klas, warstw, narodów, społeczeństwa masowego. W wieku radykalnej indywidualizacji, gdy każda jednostka realizuj e swój projekt życiowy, gdy każdy człowiek tka własną sieć relacji społecznych, a tych relacji są codziennie miliardy, należy badać mikromechanizmy społeczne i mikronarracje, które splatają się ze sobą w większe procesy w sposób zawsze niepowtarzalny, destabilizując odwieczne instytucje. Sfera życia codziennego, które przejawia się w spędzaniu czasu wolnego, staje się istotnym obszarem refleksji nad tożsamością, poszukiwaniem znaczeń, emocjami, doznaniami, przeżyciami, intymnością, negocjowaniem z technologią. […] W pracy dominuje perspektywa socjologiczna i kulturoznawcza, ale autorzy wychodzą poza klasycznie „socjologiczny monitor”. Współczesna socjologia kultury jest dziedziną „nomadyczną”, do której zapuszczają się przedstawiciele dyscyplin dysponujących wypracowanymi od dziesięcioleci narzędziami badawczymi: psychologii, antropologii, semiotyki, lingwistyki […]. Polecam tę publikację przede wszystkim dlatego, że mimo ukazywania się coraz liczniejszych prac na temat czasu wolnego nadal odczuwamy dotkliwie niedostatek kompetentnych opracowań na temat wzorów czasu wolnego i konsumpcji poszerzających dorobek rodzimej socjologii i kulturoznawstwa.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Krzysztofka   źródło opisu: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Adam Marszałek
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7611-156-8

liczba stron:
392

słowa kluczowe:
czas wolny

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski