w

Wojciech Siegień – Topografie dyskursów płci. Krytyczne studium nad tożsamością rodzajową polskiej młodzieży

Autorowi udało się skutecznie podważyć dyskurs, w którym osadzonych jest wiele studiów na temat młodzieży. Jego badania wskazują, jak dużo miejsca w świadomościowych konstruktach młodych ludzi zajmują nierozwiązane konflikty, lęk przed odrzuceniem, lęk przed innością, strach przed przekroczeniem granic. Z badań tych wyłania się dyskurs młodzieży zalęknionej, której tożsamość jest dyscyplinowana do nie-mówienia.
Książka Wojciecha Siegienia jest jedną z niewielu prac pedagogicznych inspirowanych konstruktywizmem, które zostały poświęcone problematyce młodzieży w perspektywie genderowej.
(z recenzji dr hab. Lucyny Kopciewicz, prof. UG)   źródło opisu: www.scholar.com.pl źródło okładki: www.scholar.com.pl

Wydawnictwo:
Scholar
data wydania:
30 marca 2013

ISBN:
9788373836532

liczba stron:
228

słowa kluczowe:
gender

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski