w

Zdzisław Majchrzyk – Kiedy kobieta zabija

Problematyka przestępczości kobiet w literaturze polskiej – w przeciwieństwie do światowej – należy do stosunkowo słabo opracowanych. Jeśli chodzi o zabójstwa dokonane przez kobiety, to polskiej monografii, która byłaby poświęcona temu zagadnieniu nie ma. Praca Z. Majchrzyka jest pracą pionierską. Nie tylko jednak ten fakt o tym decyduje lecz jej zawartość. Praca jest także bardzo cenna ze względu na kazuistykę, ilustrująca poszczególne zagadnienia, przez co lektura pracy staje się na pewno jeszcze ciekawsza. Jej lekturą powinni zainteresować się prawnicy-karniści, nie tylko tzw. teoretycy, ale także praktycy wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, że w pracy nawiązuje się do kwestii poczytalności sprawczyń.   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 źródło okładki: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788370725785

liczba stron:
362

słowa kluczowe:
Prawo , przestępczość kobiet , prawo , psychologia sądowa

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski