w

Agnieszka Pieńczak – Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką u dzieckiem

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Kamil Pożorski, Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę ciężarną:

1. Zakaz szycia

2. Konsekwencje złamania zakazu plecenia

3. Konsekwencje złamania zakazu zawiązywania

4. Konsekwencje złamania zakazu kąpieli

5. Zakazy związane z czerpaniem wody ze studni

6. Zakaz spoglądania na księżyc i słońce

7. Zakazy i nakazy związane z czerpaniem wody ze studni

8. Zakaz drużbowania i trzymania dziecka do chrztu

9. Zakazy związane z dotykaniem i/lub patrzeniem na zwłoki ludzkie oraz martwe zwierzęta

10. Zakazy związane z udawaniem się na cmentarz i uczestnictwem w pogrzebie

11. Konsekwencje złamania zakazu rozniecania ognia i wpatrywania się w płomień

12. Konsekwencje złamania zakazu przechodzenia przez pole i rolę

13. Konsekwencje złamania zakazu udawania się na rozstajne drogi

14. Zakaz przekraczania “granicy” i leżącego człowieka

15. Inne zakazy obowiązujące kobietę w ciąży

Agnieszka Pieńczak, Czynności magiczne ułatwiające poród:

1. Zabiegi związane z magią Alkmeny

2. Inne zabiegi stosowane w celu ułatwienia porodu

Agnieszka Pieńczak, Zwyczaje związane z karmieniem dziecka piersią:

1. Pierwsze karmienie dziecka

2. Terminy korzystne do odłączania dziecka od piersi

3. Terminy niekorzystne do odłączania dziecka od piersi

4. Inne terminy odłączania dziecka od piersi

5. Zakaz ponownego przystawienia dziecka do piersi

Edyta Diakowska-Kohut, Odwiedzanie i obdarowywanie położnicy oraz jej dziecka:

1. Zwyczaj odwiedzania położnicy

2. Zakaz odwiedzania położnicy

3. Obowiązek odwiedzania położnicy

4. Osoby z rodziny odwiedzające położnicę

5. Osoby niespokrewnione odwiedzające położnicę

6. Osoby objęte zakazem odwiedzania położnicy

a) niektóre kobiety i mężczyźni

b) osoby o potencjalnych cechach demonicznych

c) inne osoby objęte zakazem

7. Termin odwiedzania położnicy

8. Nazwy przyjęcia organizowanego z okazji narodzin dziecka

9. Przyjęcie organizowane z okazji narodzin dziecka

a) podawania napojów alkoholowych

b) podawanie napojów bezalkoholowych

c) podawane potrawy

10. Osoba pełniąca rolę gospodyni podczas odwiedzania położnicy i jej dziecka

a) położnica i najbliższe kobiety z jej rodziny

b) inne kobiety w roli gospodyni

c) mąż położnicy oraz pozostałe osoby

11. Osoba opłacająca koszty poczęstunku

Spis map

Spis ilustracji

Źródła

Bibliografia

Aneks I: Geograficzne porządkowanie miejscowości w przypisach

Aneks II: Alfabetyczny spis miejscowości, w których przeprowadzono badania nad obrzędowością narodzinową

Aneks III: Sygnaturowy spis miejscowości, w których przeprowadzono badania nad obrzędowością narodzinową

Indeks nazw geograficznych   źródło opisu: www.iaepan.edu.pl/index.php?page=shop.product_deta…(?) źródło okładki: www.iaepan.edu.pl/index.php?page=shop.product_deta…»

Wydawnictwo:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788360431801

liczba stron:
216

słowa kluczowe:
Etnologia , obrzędowość , tabu , nakazy , zakazy , urodzenia , zwyczaje kulinarne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski