w

Agnieszka Teterycz-Puzio – Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313

Rozdział I. Geograficzne i osadnicze aspekty rozwoju Mazowsza i Małopolski w X-XIII wieku
Rozdział II. Mazowsze w ustroju Polski piastowskiej do 1313 roku (w porównaniu z Małopolską)
Rozdział III. Polityka książąt mazowieckich wobec Małopolski
Rozdział IV. Świeckie otoczenie książąt mazowieckich a kontakty Mazowsza z Małopolską
Rozdział V. Rola Kościoła i duchowieństwa mazowieckiego (biskupstw, klasztorów, zakonów rycerskich) w formowaniu relacji mazowiecko-małopolskich   źródło opisu: http://www.wydawnictwo-apsl.pl/index.php?option=co…(?) źródło okładki: http://www.wydawnictwo-apsl.pl/index.php?option=co…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7467-177-4

liczba stron:
513

słowa kluczowe:
Mazowsze , Małopolska , książęta mazowieccy , średniowiecze

kategoria:
historia

język:
polski