Alicja Pisarska – Współczesne tendencje przekładoznawcze

“Jeszcze do niedawna wielu tłumaczy – często przedstawiciele starszego pokolenia, szczególnie samoucy – kwestionowało przydatność wiedzy teoretycznej w praktycznej pracy tłumacza. Często padały stwierdzenia, że pomimo przeczytania wszystkich czy większości publikacji na temat teorii przekładu tłumacz nie dowiedział się niczego, czego by już przedtem nie wiedział.
Obecnie nikt już nie ośmieli się publicznie głosić takich poglądów. Sytuacja bowiem zmieniła się radykalnie, a badania nad przekładem, przekształcone z literacko czy językoznawczo zdominowanej teorii przekładu, są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną w sferze nauk humanistycznych, stanowiąc odrębną dyscyplinę, niezależną od badań literackich czy językoznawczych”.

Fragment “Wstępu”   źródło opisu: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996 źródło okładki: zdjęcie własne

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
1996 (data przybliżona)

ISBN:
83-232-0785-2

liczba stron:
229

słowa kluczowe:
Przekłady — teoria , tłumaczenie automatyczne , podręczniki akademickie

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski