Andrzej Feliks Grabski – Dzieje historiografii

Niniejsza praca jest nowoczesną syntezą historii historiografii powszechnej. Obejmuje dzieje historiografii od starożytności po czasy współczesne. Opierając się na ogromnej światowej literaturze przedmiotu oraz na własnych badaniach źródłowych, Autor dał bogaty obraz przemian w europejskiej i północnoamerykańskiej myśli historycznej. Dużo miejsca poświęcił twórcom dzieł historycznych i ich najważniejszym dokonaniom. W szczególności jednak zajął się zmieniającymi się w czasie i to pod wpływem różnych czynników wizjami przeszłości i metodami jej poznawania. Dzieło Andrzeja F. Grabskiego Dzieje historiografii nie ma sobie równych w piśmiennictwie polskim i zaliczane jest do najlepszych opracowań tego typu w nauce światowej.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Poznańskie
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8371774249

liczba stron:
866

słowa kluczowe:
historiografia

kategoria:
historyczna

język:
polski