Andrzej Hejmej – Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość

Książka jest 91 tomem serii teoretycznoliterackiej „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Publikacja podnosi problemy translatologii, uwikłanej w konteksty antropologiczne, semiotyczne i interkulturowe.

Wydawnictwo:
Instytut Badań Literackich PAN
data wydania:
2012 (data przybliżona)

ISBN:
9788361750208

liczba stron:
437

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski