Andrzej Makowiecki – Młoda Polska

SPIS TREŚCI

Periodyzacja i terminologia historycznoliteracka … 5
Tło polityczno-społeczne epoki……… 13
Objawy modernizmu i spór pokoleń……. 17
Młoda Polska wobec tradycji literackiej . … . . 30
Czasopisma i życie literackie……… 40
Młodopolskie spory literackie……… 54
Poezja Młodej Polski……….. 65
Proza Młodej Polski………… 75
Dramat i teatr…………. 94
Sztuki plastyczne a literatura……… 108
Ewolucja Młodej Polski ……….. 119
Zestawienie ważniejszych wydarzeń i publikacji w latach 1890—1918………….. 126  

Wydawnictwo:
Biblioteka Polonistyki
data wydania:
1987 (data przybliżona)

liczba stron:
335

słowa kluczowe:
literatura , Młoda Polska

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski