Andrzej Markowski – O dobrej i złej polszczyźnie

Poradnik dotyczący poprawności językowej.
Działy: O języku mówionym, O odmianie wyrazów, O związkach składniowych między wyrazami, O właściwym rozumieniu wyrazów i związkach frazeologicznych i o poprawnym posługiwaniu się nimi,

Wydawnictwo:
Wiedza Powszechna
data wydania:
1989 (data przybliżona)

ISBN:
83-214-0607-6

liczba stron:
380

słowa kluczowe:
poprawność językowa , polszczyzna ,

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski