w

Andrzej Nowosad – Władza i media w Bułgarii

Książka jest poświęcona kształtowaniu się systemu medialnego Bułgarii w szerokim aspekcie wydarzeń politycznych i społecznych w tym kraju od I połowy XIX do początku XXI wieku.
Szczegółowo omówiono w niej:
– powstanie i rozwój pierwszej prasy bułgarskiej w XIX wieku;
– kształtowanie sfery medialnej Księstwa Bułgarii w szerokim kontekście doktryny konstytucyjnej z 1878 roku;
– prasę okresu carstwa Bułgarii z uwzględnieniem różnorodnych zamachów władzy politycznej na wolność słowa w systemach dyktatury wojskowej, faszyzmu, komunizmu;
– uwarunkowania polityczne przy kształtowaniu sfery medialnej Bułgarii w okresie instalowania demokracji w tym kraju i tuż przed przystąpieniem Bułgarii do Unii Europejskiej.

Książkę zamyka panorama krajowych, regionalnych i etnicznych mediów w Bułgarii.   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008 źródło okładki: www.wuj.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
23 stycznia 2009

ISBN:
978-83-233-2543-7

liczba stron:
518

słowa kluczowe:
Bułgaria , media , władza , Bałkany , XIX wiek , XX wiek , XXI wiek , Nowosad , prasa

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski