w

Anna Gałdowa – Tożsamość człowieka

Tom zatytułowany “Tożsamość człowieka” jest już czwartym z serii Psychologia Osobowości, przygotowanym w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ. Poprzednie tomy to kolejno:: “Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości”, “Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości”, “Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej”. W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, pojęcie tożsamości występuje w kontekście dwu najważniejszych dla człowieka relacji:: stosunku do siebie samego i stosunku do innych ludzi, a więc zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na szczególny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym – z jednej strony, z jego własną psychofizyczną i moralną kondycją (self identity), z drugiej zaś – na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wyróżnionych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura. Problematyka tożsamości – rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej – komplikuje się dodatkowo przez obecność problemu podmiotu oraz przez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie.

Jak poprzednie, tak i ten tom ma charakter autorski, co oznacza, że autorzy zawartych w nim tekstów, odwołując się do współczesnej literatury przedmiotu, prezentują wybrane problemy z perspektywy własnych zainteresowań i poszukiwań badawczych, wyznaczonych przyjętą orientacją teoretyczną. Tom “Tożsamość człowieka” nie przedstawia więc problematyki tożsamości w sposób wyczerpujący, ukazuje natomiast aktualnie możliwe kierunki refleksji i badań.

Książka pod redakcją Anny Gałdowej.   źródło opisu: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 źródło okładki: http://www.wuj.pl/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
83-233-1416-0

liczba stron:
272

słowa kluczowe:
tożsamość , świadomość , osobowość , psychologia

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski