Anna Świderkówna – Od bogów pogańskich do Boga żywego

Z prof. Anną Świderkówną na temat relacji człowieka do boga w religiach pogańskich w porównaniu do biblijnego objawienia rozmawia Włodzimierz Zatorski OSB.

Kim jest Bóg objawiony w Biblii? Jaki powinien być nasz stosunek do Niego? Sądzę, że dobrą metodą refleksji może być porównanie Boga biblijnego z pogańską wizją bóstwa oraz z pogańskim doń podejściem.

Dzisiaj pokusa pogańskiego podejścia do Boga żywego jest niemniej groźna, choć przyjmuje inne formy, które można nazwać neopogaństwem. Warto zatem prześledzić drogę odkrywania prawdy o Bogu żywym i samemu skorzystać z doświadczeń wcześniejszych pokoleń.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC
data wydania:
11 września 2006

ISBN:
978-83-7354-224-2

liczba stron:
119

słowa kluczowe:
religia , antyk , starożytność

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski