w

Antoni Skoć – Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1 Obliczenia konstrukcyjne, tolerancje i pasowania, połączenia

Książka stanowi tom pierwszy planowanego trzytomowego podręcznika z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn. zawiera: wprowadzenie do problematyki konstrukcji ma­szyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych), obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych, omówienie dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania) oraz charakterystyki połączeń. Przedstawiono w niej połączenia: nierozłączne (spawane, zgrzewane, lutowane, klejone, nitowane), rozłączne (śrubowe i kształtowe) oraz czopowo-cierne (bezpośrednie i pośrednie). Opracowanie uwzględnia najnowszy stan wiedzy z dziedziny podstaw konstrukcji maszyn oraz aktualne normy i przepisy dotyczące projektowania. Rozważania teoretyczne są poparte przykładami.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
data wydania:
2006 (data przybliżona)

ISBN:
8320431336

liczba stron:
600

kategoria:
poradniki

język:
polski