Filozofia i etyka

Antoni Szwed – Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard

Heglowskie zafałszowanie istoty chrześcijaństwa to kwestia bardzo złożona i trudna do jednoznacznego wyjaśnienia. W niniejszej rozprawie stawiamy sobie skromniejsze cele. Zakładając, że rzeczywiście mogło dojść do istotnego wykroczenia poza ortodoksję chrześcijańską (tu: luterańską), pytamy, czy na gruncie filozofii Hegla możliwe jest utrzymanie transcendencji Boga. Jeśli tak, to jak należałoby ją rozumieć, a także w jaki sposób odnosi się ona do immanentnej wiedzy o Bogu? W pytaniu o immanencję i transcendencję Boga względem ludzkiej świadomości oraz w związanym z tym pytaniem o Boską poznawalność i niepoznawalność pojawia się kwestia tajemnicy Boga. Czy samoobjawienie Boga, o którym Hegel mówi w religii jawnej, ostatecznie odsłania ukryte istnienie Boga czy nie? Innymi słowy, czy jest w Bogu miejsce na tajemnicę czy przeciwnie, Bóg jest, jeśli nie dla jednostki ludzkiej, to przynajmniej dla gatunku ludzkiego zyskującego w dziejach samowiedzę, Bytem możliwym do pełnego i jasnego poznania, gdyż cała jego Boska treść ujawnia się ostatecznie w ludzkiej świadomości? […] Czy może racjonalne poznawanie owej transcendentnej Boskiej głębi prowadzi nas do nieskończonego naukowego postępu? I co miałoby to znaczyć? Czy w ogóle u Hegla jest miejsce dla samoistnego i niezależnego od skończonego świata istnienia Boga?   źródło opisu: http://www.derewiecki.pl/sklep/?s__karta.id__293 źródło okładki: http://www.derewiecki.pl/sklep/?s__karta.id__293

Wydawnictwo:
Antyk Marek Derewiecki
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
9788361199458

liczba stron:
584

słowa kluczowe:
Filozofia , filozofia religii , chrześcijaństwo , Kant , Hegel , Kierkegaard

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 9449 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.

Dodaj komentarz