Biznes i finanse

Barbara Liberda – Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i Fakty

Dr Barbara Liberda jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała szereg studiów z zakresu teorii rozwoju i problematyki wzrostu gospodarczego w okresie transformacji. Koordynator programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Książka przedstawia wyniki badań nad procesami oszczędzania we współczesnej Polsce. Jest to pierwsze w literaturze polskiej po 1990 roku całościowe opracowanie problematyki, która stanowi jedno z podstawowych zagadnień ekonomii. Oszczędności, będące źródłem kapitału rzeczowego, wyznaczają wraz z zasobem kapitału ludzkiego stan długookresowej równowagi gospodarki oraz poziom dochodu per capita. Autorka analizuje teorie i przeprowadza badania empiryczne oraz symulacje w celu określenia głównych czynników determinujących oszczędzanie w skali makro- i mikroekonomicznej.

W centrum uwagi znajduje się m.in. pytanie, czy poziom dochodu określa stopę oszczędzania. Jakie są zależności między tempem wzrostu dochodu a oszczędnościami? Czy polityka fiskalna rządu jest neutralna względem oszczędzania? Jakie są relacje między napływem kapitału z zagranicy a oszczędnościami krajowymi? Czy reforma ubezpieczeń społecznych wpłynie na stopę oszczędzania? Jak oszczędności powiązane są ze strukturą demograficzną społeczeństwa, wykształceniem, statusem majątkowym i społecznym?
Warszawa 2000   źródło opisu: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/show/79/oszcz…(?) źródło okładki: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/show/79/oszcz…»

Wydawnictwo:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8311091668

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz