Barbara Szargot – JEŻYCJADA A SPRAWA POLSKA. O powieściach Małgorzaty Musierowicz

Znakomity tom studiów interpretacyjnych poświęcony znanemu cyklowi powieściowemu Małgorzaty Musierowicz. Niektóre rozdziały tomu były już wcześniej publikowane (we wstępnych wersjach) w pracach zbiorowych, jednakże dopiero połączenie ich w całość ujawniło pełny zamiar autorów, nadając pracy oryginalny charakter i sprawiając, iż mimo że nie jest to pierwsza, lecz kolejna publikacja poświęcona Jeżyckiemu cyklowi, ma ona wielki potencjał problemowy i inspiracyjny i z pewnością wywoła żywą dyskusję.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej głównym przedmiotem zainteresowania autorów jest wpisanie tekstu Małgorzaty Musierowicz w polską i europejską tradycję literacką, przez szukanie i śledzenie obszarów intertekstowych, nawiązań konstrukcyjnych, fabularnych czy zawartych w charakterystyce postaci. Część druga skupiona jest na dyskusjach i polemikach toczących się wokół Jeżyckiego cyklu na temat zawartych w powieściach stylów życia, wzorców obyczajowych i światopoglądowych.  

Wydawnictwo:
Śląsk
data wydania:
2011 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7164-687-4

liczba stron:
178

słowa kluczowe:
jeżycjada a sprawa polska musierowicz o powieściach małgorzata Barbara i Maciej Szargotowie

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski