w

Barney Glaser – Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego.

Od początku do końca tej książki nawołujemy o więcej teorii, ale nie byle jakiej teorii. Ogólna metoda porównawcza służąca generowaniu teorii, która będzie przedmiotem rozważań w Części I, dostarcza kryteriów oceny wartości wszystkich teorii, jak również teorii ugruntowanej. Ten temat przenika całą książkę. Naszą intencją jest dostarczyć kolegom efektywnych środków oceny wartości dowolnej teorii, której będą nauczać, stosować czy używać w badaniu dla opisywania, wyjaśniania, przewidywania, interpretowania i testowania.

(fragment książki, s. 12)

Współczesne teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają procesy społeczne zachodzące w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Są one oparte na różnych modelach rzeczywistości społecznej. W serii WTS publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące funkcjonalistyczną, konfliktową i interpretatywną wizję świata społecznego. To właśnie ta współczesna klasyka pozwala nam lepiej rozumieć dzisiejszy i przyszły świat.

Prof. Janusz Mucha   źródło opisu: http://www.nomos.pl/products/154/p/179 źródło okładki: http://www.nomos.pl/products/154/p/179

Wydawnictwo:
Nomos
tytuł oryginału:
The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.

data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788360490860

liczba stron:
222

słowa kluczowe:
Socjologia , badania jakościowe , matodologia nauk , teoria ugruntowana

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski