w

Małgorzata Szwejkowska – Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne

Zjawisko przestępczości seksualnej od kilku dekad stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania podmiotów kreujących politykę kryminalną państw Europy i Ameryki Północnej, głównie w aspekcie seksualnego wykorzystania osób małoletnich, tj. poniżej 15 roku życia. Kwestia ta ogniskuje uwagę społeczną, gdyż dotyka tabu kulturowego i co pewien czas wywołuje – na bazie przekazu medialnego – wzburzenie opinii publicznej i wzrost punitywnego nastawienia społecznego.

Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorkę prezentowanej monografii była charakterystyka populacji skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w obrębie oddziałów terapeutycznych wyznaczonych zakładów karnych. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o autorski kwestionariusz danych utrwalonych w dokumentach akt skazanych oraz wywiad z członkami zespołów teoretycznych, w szczególności z kierownikiem danego oddziału terapeutycznego. Przedstawione w książce analizy zależności brały pod uwagę: wybrane cechy społeczno-demograficzne skazanego, elementy z dotychczasowej historii skazań, cechy charakteryzujące stan psychiczny sprawców w czasie czynu zabronionego, w tym rodzaj zaburzenia preferencji seksualnych; cechy dotyczące pokrzywdzonego: wiek, płeć, liczba pokrzywdzonych oraz rodzaj więzi ze sprawcą, fakt uprzednio prowadzonych wobec skazanego oddziaływań terapeutycznych, także w warunkach izolacji penitencjarnej.

Wprowadzenie do systemu prawa karnego rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw seksualnych było podyktowane koniecznością zapewnienia ochrony przed kontynuowaniem przestępczej działalności przez osoby, które z uwagi na zaburzone ukierunkowanie popędu płciowego dopuszczają się czynów zabronionych. Uważa się bowiem, że sprawca niepoddany terapii z wysokim prawdopodobieństwem powróci do zachowań przestępnych.   źródło opisu: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/ źródło okładki: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
data wydania:
2013 (data przybliżona)

ISBN:
9788372998309

liczba stron:
305

słowa kluczowe:
przestępstwa seksualne , pedofilia , resocjalizacja , kryminologia , prawo karne , dewiacje seksualne

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski