w

Maciej Musiał – Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury

Pracę (…) Macieja Musiała oceniam wielce pozytywnie za jej intelektualny potencjał, solidność i konsekwencję, z jaką autor stara się zawsze konkluzywnie porządkować wszystkie wątki rozważań. Co więcej, doktorantowi udało się pokazać, że wbrew poglądom wielu przedstawicieli współczesnej polskiej humanistyki, potencjał zawarty w społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity jest stale źródłem inspiracji i sprawdza się także w obszarach płynnej nowoczesności, która wbrew pozorom wcale nie przypomina „ruchów Browna”, a jej niestabilność daje się analizować w sposób systemowy i porządkować teoretycznie (…). Reasumując, nie mam najmniejszych wątpliwości, że rozprawa (…) Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury jest opracowaniem oryginalnym i inspirującym, o wyjątkowych walorach intelektualnej rzetelności i dyscypliny (…).
Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

Pracę (…) Macieja Musiała czyta się jak powieść. Ponieważ jest to powieść filozoficzna, stwierdzenie to nie pełni w recenzji roli zarzutu, lecz możliwie intelektualnie wyrafinowanego komplementu. (…) [Maciej Musiał] napisał filozoficzną pracę o intymności, a zatem o tym kontekście życia (społecznego), o którym pisze się niezwykle trudno, ponieważ jest on najczęściej definiowany za pomocą pojęć zakładających szeroko rozumianą przygodność ludzkich oczekiwań i służących im zachowań. Ta dysertacja pokazuje, że filozofia nie tylko potrafi stawiać życiu poprzeczki, lecz także wiernie mu towarzyszyć.
Prof. UAM dr hab. Roman Kubicki

Maciej Musiał (ur. 1985), doktor filozofii, absolwent studiów polonistycznych. Interesuje się filozofią współczesną oraz przemianami współczesnej kultury, szczególnie w zakresie sfery intymnej. Opublikował monografie poświęconą myśli Richarda Rorty’ego oraz ponad dwadzieścia artykułów i recenzji, m.in. w „Theory, Culture and Society” oraz w „Przeglądzie Filozoficznym”.

Spis treści

Podziękowania
WSTĘP
CZĘŚĆ I. INTYMNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
Dlaczego „intymność?” – kwestie terminologiczne
Metoda badawcza – jak badać intymność?
Przedmiot badań – intymność jako dziedzina kultury
Baza źródłowa – filozoficzne i socjologiczne diagnozy przemian intymności
Kiedy i gdzie? – zakres czasowy i przestrzenny badań
Koncepcja gramatyki kultury europejskiej
CZĘŚĆ II. WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY INTYMNOŚCI
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I. Intymność wyzwolona? Entuzjazm Anthony’ego Giddensa i Jeffreya Weeksa oraz sceptycyzm Ulricha Becka i Elisabeth Beck-Gernsheim
Giddens o intymności wyemancypowanej
Jeffrey Weeks o intymności egalitarnej
Beck i Beck-Gernsheim o intymności pełnej napięć
Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. Chłodzenie intymności. Eva Illouz i Arlie Russell Hochschild o racjonalizacji i komercjalizacji intymności
Eva Illouz o racjonalizacji intymności
Arlie Russell Hochschild o komercjalizacji intymności
Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Podgrzewanie intymności. Brian McNair i Wojciech Klimczyk o pornografizacji współczesnej kultury
Seksualność jako przedmiot badań
Brian McNair o pornografii czyniącej świat lepszym miejscem
Wojciech Klimczyk o erotyzmie ponowoczesnym
Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Intymność jako konsumpcja. Zygmunt Bauman o utowarowieniu miłości
Podgrzewanie i chłodzenie
Potrzeby ludzi i potrzeby rynku
Uprzedmiotowienie i utowarowienie
Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. Zanikanie intymności. Erich Fromm o sztuce miłości143
Miłość i natura ludzka
Miłość jako sztuka
Kapitalizm i degeneracja miłości
Podsumowanie
ROZDZIAŁ VI. Intymność zniewolona. Michel Foucault o seksualności i władzy
Władza
Historia seksualności
Program pozytywny
Podsumowanie
ROZDZIAŁ VII. Intymność we dwoje. Ferdinand Fellmann o parze jako erotycznym źródle człowieczeństwa
Usprawiedliwienie, Eros, para
Od zwierzęcości do człowieczeństwa
Para i podmiotowość
Para, jednostka i społeczeństwo
Podsumowanie
ROZDZIAŁ VIII. Intymny solipsyzm. Rae Langton o seksualnym uprzedmiotowieniu
Pornografia
Dwa uprzedmiotowienia i dwa solipsyzmy
Podwójny solipsyzm poza pornografią: nieśmiały biznesmen, real dolls i doktor House
Podsumowanie
PODSUMOWANIE
CZĘŚĆ III. PRZEMIANY INTYMNOŚCI A WSPÓŁCZESNA KULTURA
ROZDZIAŁ I. Jürgen Habermas o kolonizacji Lebensweltu
ROZDZIAŁ II. Jerzy Kmita o kulturze bez symboli
ROZDZIAŁ III. Richard Sennett o narcyzmie kulturowym
ROZDZIAŁ IV. Anna Pałubicka o gramatyce kultury europejskiej
ROZDZIAŁ V. Od narcyzmu do autyzmu kulturowego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ PIERWODRUKÓW
INDEKS NAZWISK
SUMMARY   źródło opisu: universitas.com.pl źródło okładki: universitas.com.pl

Wydawnictwo:
Universitas
data wydania:
2015 (data przybliżona)

ISBN:
9788324226962

liczba stron:
300

słowa kluczowe:
Socjologia , antropologia kulturowa

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski