Biznes i finanse

Bazyli Samojlik – Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej

Opracowanie jest zbiorem sześciu esejów z zakresu finansów sektora publicznego.Pierwszych pięć artykułów to rezultat prac prowadzonych w 2005 r. przez grupę pracowników Katedry Skarbowości KES w ramach badań statutowych &&„,Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do

Wydawnictwo:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ISBN:
8373782433

liczba stron:
170

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz