w

Beata Pastwa-Wojciechowska – Rozwój bliźniąt w ciągu życia: aspekty biopsychologiczne

W ostatnich latach szczególne zainteresowanie w środowisku naukowym, i nie tylko, budzi fakt wyraźnego wzrostu wskaźnika częstotliwości występowania ciąż bliźniaczych, a także wielopłodowych. Sytuacja ta stwarza tym samym większe możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych dotyczących różnych obszarów życia dzieci urodzonych w wyniku ciąży mnogiej. Interdyscyplinarne podejście do rozwoju czy to bliźniąt, czy też wieloraczków, jest obecnie nieuniknione, gdyż takie są współczesne trendy rozwoju nauki, a co za tym idzie, oczekiwania społeczne, aby badane zjawiska wyjaśniać w sposób możliwie pełny i wielostronny.

Przekazana do rąk czytelnika książka jest odpowiedzią na tego rodzaju zapotrzebowania, a co ważniejsze, jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku wydawniczym, które porządkuje i syntetyzuje wiedzę na temat bliźniąt. Struktura tej książki ma charakter pracy zespołowej, a poruszane w niej problemy są zróżnicowane i wieloaspektowe.

W celu usystematyzowania prezentowanej w tej monografii wiedzy podzielono ją na dwie części: teoretyczną i empiryczną. W pierwszej uwzględniono opracowania autorskie oparte na przeglądzie światowej literatury przedmiotu i dotyczące głównie problemów neuropsychologicznych, genetycznych oraz psychospołecznych funkcjonowania bliźniąt. W odniesieniu do psychospołecznych aspektów ich funkcjonowania szczególną uwagę zwrócono na kwestie dotyczące: pre- i perinatalnych aspektów rozwoju, związków między bliźniętami na tle szerszego kontekstu relacji z rodzeństwem oraz kształtowania się tożsamości u bliźniąt monozygotycznych.

W drugiej części monografii zamieszczono artykuły o charakterze empirycznym − oparte na badaniach własnych. Poruszono w nich między innymi takie zagadnienia, jak: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych u bliźniąt, występowanie u nich depresji, specyfika więzi między bliźniętami i problem przywiązania w rodzinach z bliźniętami, konsekwencje rozwoju psychoruchowego bliźniąt urodzonych przedwcześnie oraz znaczenie naturalnego karmienia piersią dla rozwoju noworodków.   źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7587-489-1

liczba stron:
214

słowa kluczowe:
bliźnięta , wychowanie , medycyna , biologia , dzieci , ciąża mnoga

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski