w

Benon Miśkiewicz – Wstęp do badań historycznych

Przedmowa Wstęp Cz 1 Rozdział 1 Nauczanie a studiowanie historii; Rozdział 2 Studia historyczne
Cz 2 Rozdział 1 Pojęcie i zakres kultury; Rozdział 2 Nauka w ogóle; Rozdział 3 Organizacja nauki historycznej w Polsce; Rozdział 4 Środowiska historyczne w Polsce
Cz 3 Rozdział 1 Przedmiot nauki historycznej; Rozdział 2 Historia a niektóre nauki społeczne, jej kierunki badawcze i rola społeczna
Cz 4 Rozdział 1 Źródła historyczne; Rozdział 2 Archiwum Rozdział; 3 Muzeum
Cz 5 Rozdział 1 Wiedza pozaźródłowa; Rozdział 2 Rodzaje prac naukowych i ich rola w badaniu historycznym; Rozdział 3 Biblioteka jako warsztat pracy historyka
Cz 6 Rozdział 1 Uwagi o postępowaniu badawczym historyka; Rozdział 2 Praca nad źródłami historycznymi; Rozdział 3 Ustalanie faktów historycznych; Rozdział 4 Wyjaśnianie i wiązanie faktów historycznych w syntezę Rozdział; 4 O etyce zawodowej historyka
Cz 7 Rozdział 1 Sposoby wyodrębniania epok i okresów; Rozdział 2 Praktyczna periodyzacja procesu dziejowego
Cz 8 Rozdział 1 Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego w aspekcie historycznym; Rozdział 2 Podstawy materializmu historycznego
Cz 9 Rozdział 1 Technika pracy naukowo – badawczej; Rozdział 2 Etapy wdrażania do prac naukowych; Rozdział 3Uwagi o technice przygotowywania maszynopisów i wydawanie prac drukiem  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
data wydania:
1988 (data przybliżona)

ISBN:
8301084944

liczba stron:
352

słowa kluczowe:
historiografia , metodologia , podręcznik akademicki

kategoria:
historia

język:
polski