Bogdan Walczak – Zarys dziejów języka polskiego

Książka przeznaczona jest w zasadzie dla uczniów szkół średnich, szczególnie dla tych spośród nich, którzy zdradzają zainteresowania ogólnohumanistyczne, bądź też bardziej już określone i ukierunkowane – polonistyczne, a więc dla członków szkolnych kółek polonistycznych, uczestników olimpiad polonistycznych, przyszłych kandydatów na studia filologii polskiej i, co sprawdzono w praktyce, studentów pierwszego roku tejże. Znajdą oni w niej: – przypomnienie i powtórzenie – czasem w formie z konieczności bardzo skrótowej – tych wiadomości z zakresu historii języka polskiego, które wchodzą w skład programu szkoły średniej; – uzupełnienie i poszerzenie wiadomości o informacje na temat zjawisk i procesów językowych wiążących się bezpośrednio z tymi, o których mowa na lekcjach polskiego; – bardzo (z konieczności) zwięzłe informacje o najważniejszych spośród tych zagadnień z zakresu historii polszczyzny, które zostały zupełnie pominięte w programie szkoły średniej. Jest to więc wprawdzie niekompletny, ale jednak całościowy obraz dziejów polszczyzny, a uważna lektura książki zapewnia coś, czego nie zapewnia program szkolny – ogólną orientację w całości dziejów naszego języka ojczystego.   źródło opisu: http://www.poczytaj.pl/13577 źródło okładki: http://www.poczytaj.pl/13577

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
data wydania:
1999 (data przybliżona)

ISBN:
83-229-1867-4

liczba stron:
308

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski