Biznes i finanse

Bogna Janik – System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych

Książka jest rezultatem rozprawy doktorskiej, obronionej w 2006 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Podjęto w niej problematykę ochrony inwestora giełdowego przed skutkami ryzyka finansowego i operacyjnego, na jakie jest narażony w procesie inwestycyjnym. Przeprowadzono analizę porównawczą systemów rekompensat działających w krajach Unii Europejskiej i USA, a następnie, uwzględniono specyfikę polskiego rynku kapitałowego, zaproponowano modyfikacje polskiego systemu rekompensat. Omówione w ksi  

Wydawnictwo:
Bogna Janik
ISBN:
8372052582

liczba stron:
216

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Dodaj komentarz