Filozofia i etyka

Bohdan Misiuna – Filozofie afirmacji

Podręcznik akademicki dla studentów m.in. specjalności: oriantalistyka, etnografia, etnologia, religioznawstwo, dziennikarstwo, politologia, historia kultury

==========
SPIS TREŚCI
==========

Wprowadzenie

Rozdział I
Metafizyczne i moralne źródła pesymizmu

I.1. Nietrwałość istnienia
I.2. Nieuchwytność życia
I.3. Nieprzewidywalność losu
I.4. Nieracjonalność świata
I.5. Pesymistyczne wyznanie wiary
I.6. Pesymizm metafizyczny a pesymizm moralny
I.7. Pesymizm metafizyczny a niewiara w szczęście
I.8. Pesymizm metafizyczny a sposób doświadczania życia

Rozdział II
Afirmacja świata i życia w filozofii taoizmu

II.1. Podstawowe pojęcia filozofii taoizmu
II.2. Postawa zgody na los
II.3. Doświadczenie śmierci i cierpienia
II.4. Moralny sens postawy zgody na los
II.5. Postulat rezygnacji z moralnych rozróżnień
II.6. Taoistyczny mistycyzm
II.7. Terapeutyczny sens filozofii i taoistyczna miłość
II.8. Taoizm a konfucjański moralizm
II.9. Dlaczego taoizm nie jest chińskim stoicyzmem?

Rozdział III
Stoicka postawa zgody na los

III.1. Praktyczny cel filozofii a różne rodzaje wrażliwości moralnej
III.2. Filozofia jako postawa duchowa
III.3. Spokój ducha a stoicka logika i fizyka
III.4. Intelektualizm stoickiej etyki
III.5. Dobro, zło i rzeczy obojętne
III.6. Negatywna ocena namiętności
III.7. Zgoda na los
III.8. Samobójstwo jako możliwość odejścia z życia
III.9. Powszechny determinizm a łagodność mędrca
III.10. Rady terapeutyczne i apele o dobre życie
III.11. Postawa kontemplacyjna

Rozdział IV
Epikur: hedonistyczna afirmacja istnienia

IV.1. Postawa hedonistyczna
IV.2. Hedonistyczne filozofie życia
IV.3. Filozofie hedonistyczne w starożytnej Grecji
IV.4. Hedonizm Epikura
IV.5. Epikurejska logika i fizyka
IV.6. Szczęście (eudajmonia)
IV.7. Filozoficzne argumenty przeciwko niepokojowi duszy
IV.8. Wartość przyjaźni
IV.9. Ograniczenia Epikurejskiej afirmacji świata i życia
IV.10. Postawa Epikura a utylitaryzm Milla

Rozdział V
Źródła afirmacji w metafizycznej etyce Spinozy

V.1. Powody zainteresowania etyką i metafizyką Spinozy
V.2. Etyczna doskonałość życia
V.3. Postawa filozoficzna
V.4. Metafizyka
V.5. Psychologia i epistemologia
V.6. Ocena afektów
V.7. Etyka dążenia samozachowawczego
V.8. Amor Dei intellectualis

Rozdział VI
Buddyjski ideał afirmacji istnienia

VI.1. Życie i osobowość Buddy
VI.2. Negatywny i pozytywny aspekt buddyjskiej koncepcji wyzwolenia
VI.3. Prawdy o cierpieniu i jego przezwyciężeniu
VI.4. Determinizm a świętość moralna
VI.5. Życzliwość jako postawa ontyczna
VI.6. Buddyjskie rozumienie życzliwości
VI.7. Postulat uniwersalnej życzliwości
VI.8. Interpretacja psychologiczna
VI.9. Interpretacja aksjologiczna
VI.10. Ontyczny charakter życzliwości

Rozdział VII
Chrześcijańska filozofia miłości

VII.1. Podstawowe intuicje
VII.2. Formy altruizmu
VII.3. Miłość do świata, Boga i bliźniego
VII.4. Praktyczny wyraz chrześcijańskiego altruizmu
VII.5. Filozofia chrześcijańska a niezawinione cierpienie
VII.6. Radykalizm wskazań Jezusa
VII.7. Mistycyzm chrześcijański a wartość pokory
VII.8. Czy altruizm może zmienić losy świata?

Rozdział VIII
Filozoficzne przezwyciężenie pesymizmu

VIII.1. Postawa afirmatywna i postawa poznawcza
VIII.2. Bezwarunkowa afirmacja świata
VIII.3. Wartość ontyczna a pokrewne wartości duchowe
VIII.4. Postawa kontemplacyjna a życzliwość i miłość
VIII.5. Postawa afirmacji a negatywne postawy wobec świata i życia
VIII.6. Postawa afirmatywna a różne formy pesymizmu
VIII.7. Samobójstwo jako wyraz afirmacji pozornej
VIII.8. Inne formy ucieczki przed doznawaniem cierpienia
VIII.9. Wartość postawy afirmatywnej
VIII.10. Filozoficzna afirmacja istnienia a wiara religijna

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK   źródło opisu: http://semper.istore.pl/pl,product,380742,filozofie,afirmacji.html źródło okładki: http://semper.istore.pl/pl

Wydawnictwo:
Semper
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7507-015-6

liczba stron:
224

słowa kluczowe:
eseje

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 2584 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i epub.

Dodaj komentarz