Bożena Rejakowa – Kulturowe aspekty języka mody

Jest to pierwsza na gruncie polskim tak obszerna i tak bogato zilustrowana oryginalnym materiałem językowym próba wieloaspektowej charakterystyki języka mody. Książka przybliża słabo jak dotąd zbadany z perspektywy lingwistycznej, a z różnych powodów niezwykle istotny obszar kulturowy i dyskursywny, współkształtujący postawy i zachowania Polaków, współtworzący obszar współczesnej kultury masowej, popularnej, ,,zglobalizowanej”. Monografia w istotnym zakresie dopełnia polskie badania nad użyciem języka w różnych przestrzeniach komunikacyjnych i konstruowaną od wielu lat językową ,,mapę” odmian i stylów polszczyzny III Tysiąclecia.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
8322728077

liczba stron:
230

słowa kluczowe:
moda , lingwistyka

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski