Bruce Alberts – Podstawy biologii komórki (część 1)

Tłumaczenie drugiego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia – komórki. Znakomite wprowadzenie w skomplikowane zagadnienia budowy i funkcjonowania komórek.
W porównaniu z pierwszym wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dodano dwa nowe rozdziały omawiające molekularne mechanizmy podziałów komórkowych i molekularne podstawy dziedziczenia oraz ewolucję genów i genomów. Nowością jest omówienie sekwencji genomu człowieka, a także opisanie nowoczesnych technik i metod badawczych.

Wydanie polskie podzielone jest na 2 części.
Część 1 wprowadza w świat komórek. Pokazuje, że choć komórki wszystkich organizmów zbudowane są z takich samych elementów składowych, mogą się istotnie różnić budową i sposobem funkcjonowania, co powoduje, że obserwujemy wokół ogromną różnorodność form żywych. W części tej czytelnik znajdzie wyjaśnienie przyczyn istnienia tak wielu podobnych, ale nie identycznych typów komórek. Zapozna się z chemicznymi składnikami komórki, a w szczególności makrocząsteczkami (białkami i kwasami nukleinowymi), odgrywającymi w nich zasadnicze funkcje. Pozna procesy przechowywania informacji genetycznej, jej kopiowania i tłumaczenia na język białek oraz zmiany w obrębie tej informacji i jej realizacji wywołane przez różne czynniki w toku ewolucji życia na Ziemi. Zaznajomi się także z metodami badania oraz modyfikacją materiału genetycznego i komórek (procesy replikacji materiału genetycznego, jego naprawy i rekombinacji, a także ekspresji genów), które stanowią podstawę najnowszych osiągnięć naukowych i możliwych zastosowań praktycznych.

Każdy z rozdziałów można traktować jako odrębną całość, ale ich kolejność wyznacza pewien logiczny ciąg poznawczy, od zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym, poprzez poziom komórkowy, do zjawisk, które mają początek w komórkach, ale dotykają już całych organizmów.

W podręczniku położono akcent na przejrzystość. Tekst jest krótki, natomiast wiodącą rolę spełniają liczne wielobarwne poglądowe rysunki; niektóre zgromadzone na dwustronicowych panelach problemowych. Każdy rozdział zawiera: streszczenie, hasła kluczowe i pytania towarzyszące tekstowi, a także odpowiedzi znajdujące się na końcu książki.

■ Najważniejsze terminy wyróżniono w tekście i zebrano na końcu każdego rozdziału w postaci haseł kluczowych.
■ Streszczenie na końcu każdego rozdziału ułatwia wychwycenie najistotniejszych informacji.
■ Pytania towarzyszące tekstowi pomagają przyswoić omawiane zagadnienia.
■ Odpowiedzi zamieszczone na końcu każdej części w wielu przypadkach mają charakter komentarza i pozwalają na interpretację materiału zawartego w tekście głównym.
■ Wielobarwne panele znajdujące się w każdym rozdziale, szczególnie nowy w tym wydaniu cykl Skąd to wiemy, ukazują w sposób poglądowy ogrom wysiłku badawczego kryjącego się za każdym, najdrobniejszym nawet, faktem naukowym.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny i różnych działów nauk rolniczych, a także dla początkujących pracowników nauki w tych dziedzinach oraz dla uczniów szkół średnich i osób ciekawych świata komórek.   źródło opisu: okładka źródło okładki: http://ksiazka48.pl/podstawy-biologii-komorki-1-al…»

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
tytuł oryginału:
Essential Cell Biology

data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-01-14470-8

liczba stron:
404

słowa kluczowe:
biologia , biotechnologia , biologia komórki , biologia molekularna

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski