Christopher Alexander – Język wzorców

„Czym jest język projektowania? Jak każdy język, tak i ten jest skomplikowaną strukturą o charakterze sieciowym, mającą liczne wielokierunkowe zależności i powiązania. (…) Przedstawiony w tej pracy język ma charakter otwarty, ponieważ jego elementy gramatyczne (wzorce) mogą być dowolnie wybierane lub uzupełniane. Każdy wzorzec opisuje powtarzający się problem naszego otoczenia oraz zasadę rozwiązania tego problemu, na tyle ogólną, że można ją stosować wiele razy i nigdy nie otrzymywać tych samych rozwiązań. Książka została napisana z myślą o zainicjowaniu społecznego procesu, dzięki któremu ludzie będą stopniowo stawali się świadomi własnych języków modelowych i pracowali nad ich udoskonaleniem. (…) Jest to na pewno lektura uniwersalna. Powinna stanowić jeden z podręczników projektowania dla pierwszego roku studiów architektonicznych, a architekci również mogą wiele z niej skorzystać”.
Z recenzji prof. Krzysztofa Lenartowicza   źródło opisu: http://www.gwp.pl/5588,jezyk-wzorcow-miasta-budynki-konstrukcja.html źródło okładki: http://www.gwp.pl/5588,jezyk-wzorcow-miasta-budynki-konstrukcja.html

Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
tytuł oryginału:
A pattern language. Towns – Buildings – Construction

data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-60083-70-3

liczba stron:
1209

kategoria:
popularnonaukowa

język:
polski