Czesław Wysocki – Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

Podręcznik akademicki opisujący m. in. metody opisu i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych, podział geobotaniczny Polski, charakterystykę wybranych zbiorowisk roślinnych Polski, potencjalną roślinność naturalną, ogólne zasady kartowania zbiorowisk roślinnych i wykorzystywanie fitosocjologii w ochronie i kształtowania krajobrazu.

Wydawnictwo:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
data wydania:
maj 2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7583-094-1

liczba stron:
498

słowa kluczowe:
fitosocjologia , rośliny , flora , zbiorowiska roślinne , botanika , kartografia roślin , kształtowanie krajobrazu , ochrona krajobrazu , krajobraz

kategoria:
nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)

język:
polski