Biznes i finanse

Dariusz Wędzki – Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe. Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że „wskaźniki można różne interpretować”. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw. Ze względu na obszerność tematyki książkę podzielono na dwa tomy. W tomie 1 dokonano charakterystyki pozycji wszystkich sprawozdań finansowych, jakie sporządzają polskie przedsiębiorstwa. W tomie 2 omówiono budowę i interpretację wskaźników finansowych oraz sposób tworzenia syntetycznej oceny.
Tom 1 zawiera:
– wyjaśnienie, kto i dlaczego sporządza różne sprawozdania finansowe,
– omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według polskiego prawa bilansowego, tj. ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz krajowych standardów rachunkowości,
– charakterystykę pozycji sprawozdań składanych w GUS (F01 i F02) oraz raportów spółek giełdowych,
– omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także finansów i rachunkowości.

Książka „Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, wyd. I, otrzymała Polską Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Zarządzania Finansami – Beta 2007.   źródło opisu: Wolters Kluwer, 2009 źródło okładki: profinfo.pl

Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
9788375266696

liczba stron:
528

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 1801 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku PDF i DOC.

Dodaj komentarz