w

Dorota Pankowska – Wychowanie a role płciowe. Pedagogika gender

Książka traktuje o społeczno-kulturowym wymiarze płci, a autorka próbuje dociec, w jakim stopniu doświadczenia socjalizacyjne pomagają kobietom i mężczyznom w pełnieniu ich ról, a w jakim to utrudniają? Jak odnaleźć własną drogę rozwoju w sytuacji, gdy dawne, jednoznaczne wzorce funkcjonowania płci rozpadają się i ewoluują? Dorota Pankowska omawia przy tym proces tworzenia indywidualnej roli płciowej; teorie rozwoju kobiecych i męskich ról, genezę różnic między kobietami i mężczyznami, przejmowanie przez chłopców i dziewczynki charakterystycznych dla danej kultury wzorców kobiecości i męskości; skutki patriarchalnego systemu ról płciowych oraz zmiany w odniesieniu do roli kobiet i funkcjonowania rodziny.

“Książka ta prezentuje ważną i całkowicie zaniedbaną w polskiej edukacji problematykę stereotypizacji i dyskryminacji płciowej. W kontekście ratyfikowania przez Polskę w 1980 roku Konwencji Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet ONZ pojawia się zatem pierwsza pozycja, która przerywa milczenie i równocześnie stanowi pierwszy krok przełożenia idei równości płci na program oddziaływań edukacyjnych”.

Z recenzji prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

“Autorka podjęła ambitną próbę diagnozy rzeczywistości społecznej oraz jej wartościowania z punktu widzenia jasno przyjętych założeń. Literatura, którą wykorzystuje Autorka, jest bardzo bogata i reprezentatywna dla podjętej tematyki. Książka jest napisana komunikatywnie, narracje są skonstruowane ciekawie, mówiąc krótko – chce się ją czytać.”
z recenzji prof. Zbyszko Melosika   źródło opisu: http://www.gwp.pl/1293,wychowanie-a-role-plciowe.html źródło okładki: http://www.gwp.pl/1293,wychowanie-a-role-plciowe.html

Wydawnictwo:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
data wydania:
2005 (data przybliżona)

ISBN:
8389120976

liczba stron:
168

słowa kluczowe:
gender , płeć społeczno-kulturowa , płeć , rola płciowa , rodzaj , konstruowanie rodzaju , tradycja , stereotypy , różnice płciowe , socjalizacja do ról płciowych , socjalizacja , dyskryminacja , seksizm , patriarchat , partnerstwo

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski