Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe

Książka zawiera tzw. hasła problemowe Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN, które na wielu kierunkach studiów są podstawową lekturą w zakresie kultury języka. Jest ich ponad 120, m.in. akcent, anglicyzmy, błąd językowy, formy grzecznościowe, kryteria poprawności językowej, moda w języku, nazwiska, odmiana nazw miejscowych, postawy wobec języka. Czytelnik znajdzie tu zarówno odpowiedzi na konkretne pytania (np. jak odmieniać nazwiska określonego typu), jak i ogólne informacje o tendencjach rozwojowych współczesnej polszczyzny i kryteriach oceny innowacji językowych.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
data wydania:
2008 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-01-15562-9

liczba stron:
170

słowa kluczowe:
gramatyka polska , poprawność językowa

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski