Filozofia i etyka

Enzo Paci – Związki i znaczenia. Eseje wybrane

„Związki i znaczenia” są wyborem literackich szkiców Enzo Paciego, a ściślej mówiąc szkiców z pogranicza literatury i filozofii, poświęconych czterem wybitnym pisarzom-myślicielom; Tomaszowi Mannowi, Dostojewskiemu, Nietzschemu i Kierkegaardowi, Analizując ich życie i twórczość Paci nieustannie powraca do filozoficznych motywów swoje] „nowej fenomenologii” i za pomocą ścisłych Husserlowskich terminów – takich jak epoche czy redukcja transcendentalna i eidetyczna, jak intencjonalność i intersubiektywność – rozważa odwiecznie pojawiającą się w myśli ludzkiej ideę ponownych narodzin, którymi stają się narodziny nie z ciała, ale z ducha. Ukazuje także wizję nowych możliwych związków między ludźmi, gdyż świadomość ludzka po odrzuceniu „odniesienia praktyczno-naturalnego” zdolna jest nadawać znaczenie światu i odnajdywanej w nim prawdzie. Szczególnie wnikliwym dociekaniom poddaje problem czasu — choćby Kierkegaardowską kategorię chwili czy Nietzscheańską ideę wiecznego powrotu — ponieważ jest zdania, że w czasie zawiera się tajemnica istnienia. Otwierające tom fragmenty „Dziennika fenomenologicznego” stanowią wprowadzenie do motywów filozofii Paciego, ukazując zarazem, czym na co dzień jest postawa fenomenologiczna, którą Paci uważa za „miłość do prawdy będącej życiem i do życia będącego prawdą”.   źródło opisu: Spółka Wydawnicza Czytelnik 1980 źródło okładki: Spółka Wydawnicza Czytelnik 1980

Wydawnictwo:
Czytelnik
tytuł oryginału:
Relazioni e significati

data wydania:
1980 (data przybliżona)

ISBN:
8307002850

liczba stron:
546

słowa kluczowe:
Filozofia , Dopstojewski , Mann , Nietzsche , Kierkegaard

kategoria:
filozofia i etyka

język:
polski

Wpis wyświetlony 7853 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku epub i mobi.

Dodaj komentarz