Eugenia Basara-Lipiec – Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość

Autorka przejrzyście i przekonująco prezentuje całokształt problematyki odnoszącej się do filozofii arcydzieła na gruncie kultury europejskiej i amerykańskiej. Pracę, ze względu na jej zakres problemowy, uznać należy za pionierską w polskim piśmiennictwie filozoficznym. Odznacza się zwartością tematyczną, dobrą konstrukcją, oparta jest na bogatej literaturze przedmiotowej.

Wydawnictwo:
Instytut Kultury
data wydania:
1997 (data przybliżona)

ISBN:
8385323449

kategoria:
sztuka

język:
polski