Ewa Kraskowska – Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii

Autorka prezentowanej publikacji postrzega siebie jako badaczkę współczesności, jednak kobieca perspektywa sprawiła, że sięgnęła do epok odległych czasowo – do XVIII i XIX wieku. Przywołuje dawne arcydzieła z odświeżonym zaciekawieniem, zadaje im pytania nieco inne od rutynowych i sprawdza, co z tego wyniknie. Wydobywa problemy literaturoznawcze i otwiera zupełnie nowe, historycznoliterackie i teoretyczne perspektywy, a każdy rozdział pracy zawiera oryginalną reinterpretację dotychczasowych badań. Praca składa się z ośmiu obszernych studiów obejmujących swym zakresem literaturę polską i europejską od Oświecenia do końca XX wieku.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
2007 (data przybliżona)

ISBN:
9788323217961

liczba stron:
247

słowa kluczowe:
teoria literatury , kobieta , feminizm

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski