Ewa Kraskowska – Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego

Autorka pyta: jak przedstawiają się dzieje polskiej prozy okresu międzywojennego, gdy przyglądamy się im, analizując utwory pisarek zarówno dobrze (Zofia Nałkowska) czy też nieźle (Helena Boguszewska, Aniela Gruszecka) znanych czytelnikom opracowań, jak i kiedyś głośnych, a przez badaczy niemal całkowicie zapomnianych (Wanda Melcer, Irena Krzywicka, Elżbieta Szemplińska). Książka ukazuje nie tylko odrębność nurtu kobiecego, ale i jego związki z potężnymi wówczas żywiołami czy dylematami literatury, takimi jak impet reportażu, ewolucje prozy psychologicznej, wreszcie rozdarcie literatury między ambicjami sztuki a pokusami rynku. Książka została włączona do kanonu lektur studentów polonistyki poznańskiej i wykorzystywana jest w dydaktyce uniwersyteckiej.  

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
2003 (data przybliżona)

ISBN:
8323213208

liczba stron:
229

słowa kluczowe:
kobiecość , feminizm , literatura kobieca

kategoria:
językoznawstwo, nauka o literaturze

język:
polski