w

Ewa Urbaniec – Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny

Dynamiczne przemiany w świecie sztuki audiowizualnej,
jak i zmiana reguł refleksji nad zjawiskami przez nią dostrzeganymi
– tak przecież odległymi od sfery dotychczasowych zainteresowań
estetyków i teoretyków kina – zmuszają obecnie
tych ostatnich do uważnego śledzenia faktów oraz analizy
procesu inkubacji marketingowej, której niewątpliwie podlega
współczesne kino. Product placement jest jednym ze zjawisk,
które można umieścić w szeregu pytań o tożsamość kulturową
naszych czasów, stanowiącym o globalności i dynamicznie
rozprzestrzeniającej się transkulturowości.

Niniejsza książka składa się z trzech głównych części. Celem
części pierwszej jest przedstawienie światowej historii product
placement oraz uzupełnienie jej o informacje dotyczące tego
zjawiska w kinematografii polskiej. W drugiej części określono
specyfikę tego zjawiska i jego miejsce we współczesnej myśli
medioznawczej oraz przedstawiono klasyfikację product placement. W części trzeciej znajdują się interpretacje wybranych
polskich dzieł filmowych powstałych w latach 1989–2006.

Dzięki uwzględnieniu perspektywy historycznej, marketingowej
i psychologicznej możliwe było pełniejsze zobrazowanie zagadnienia
product placement, które wpisuje się na stałe w główny
nurt współczesnych badań medioznawczych na świecie.  

Wydawnictwo:
Novae Res
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-61194-54-5

liczba stron:
270

słowa kluczowe:
Literatura popularnonaukowa , literaruta , poradnik

kategoria:
Literatura popularnonaukowa

język:
polski